home
mail
SRPSKI :: ENGLISH
Kompanija VIDOVIĆ Banja Luka, pored istoimenog hotela VIDOVIĆ, hotela KRAJINA u Mrkonjić Gradu i Turističkog centra BALKANA, posjeduje nekoliko posebnih preduzeća koja uspješno posluju na po-dručju Banje Luke:
Audi centar, VW servis, Škoda servis, Kuća mode NIKOLA, salon ljepote MAJA, Urbanistički zavod, Proizvo-dnja betonskih elemenata, Kameni agregati i izvođenje radova u niskoj i visokoj gradnji, uz posjedovanje sopstvene građevinske mehanizacije.
Audi Center Banja Luka AUDI CENTAR Banja Luka
tel.: +387(0)51 258 700, faks: +387(0)51 258 676
www.audicentar.com
Audi Center Banja Luka2 ŠKODA SERVS Banja Luka
tel/faks: +387(0)51 310 130 www.autokomercvs.com
VW Center Banja Luka VW SERVIS Banja Luka
tel.: +387(0)51 308 000, tel/faks: +387(0)51 318 722 www.servisvidovic.com
Beauty Salon SALON LEPOTE ,,MAJA” Banja Luka
tel/faks: +387(0)51 258 700,
mob.: +387(0)65 514 416
House of fashon KUĆA MODE ,,NIKOLA” Banja Luka
tel/faks: +387(0)51 466 904
Urbanisticki yavod TURISTIČKI CENTAR BALKANA Mrkonjić grad
tel/faks: +387(0)50 212-505
Betonski agregati Beton gradnja Vidović
tel/faks: +387(0)51 385 507,
385 511, 385 620
Copyright © Hotel Vidovic, Banja Luka